Personuppgifter

NSO Brand och Räddning AB – Ditt Integritetsskydd

Hos NSO Brand och Räddning AB värderar vi din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra principer är klara och tydliga. Vi är öppna om vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar dem. Dessutom ser vi till att skydda dina uppgifter på bästa sätt.

Vår Policy för Personuppgifter inom Brand och Räddning beskriver vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur du har kontroll över dina egna uppgifter, och hur du kan komma i kontakt med oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som tillhandahålls på en webbplats som administreras av NSO Brand och Räddning AB. Vi är ansvariga för behandlingen av personuppgifter i enlighet med dessa principer och de lagar som gäller.

Vilken information samlar vi in? Hos NSO Brand och Räddning AB samlar vi i första hand in information direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi kan samla in inkluderar ditt namn, dina kontaktuppgifter såsom mobilnummer, e-postadress och fysisk adress. Vi kan även uppdatera dina uppgifter från andra offentliga källor, såsom SPAR, för att säkerställa korrekt information.

Vi samlar in personuppgifter i samband med:

  • Anmälan till tjänster som erbjuds genom Brand och Räddnings olika plattformar.
  • Uppgifter du lämnar, som e-postadress eller mobilnummer, på vår webbplats.
  • Kommunikation via e-post, telefon, webbplatser och sociala medier.

Hur använder vi insamlad information? NSO Brand och Räddning AB behandlar personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:

  • Utföra tjänsteorder via våra plattformar.
  • Ge god kundservice, hantera förfrågningar, korrigera felaktig information och skicka relevant information.
  • Analysera och lagra beställningsinformation för att erbjuda erbjudanden, rabatter och marknadsföring, både generellt och riktat.
  • Ge personliga rekommendationer och anpassade tjänster baserat på dina intressen.
  • Förbättra användarupplevelsen på våra plattformar.

Rättslig grund och lagring genom att lämna uppgifter till oss ger du samtycke till att NSO Brand och Räddning AB registrerar, lagrar och använder de angivna personuppgifterna enligt ändamål. Vi använder rättsliga grunder såsom avtalsuppfyllelse, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Vid användning av berättigat intresse, sker det endast för angivna ändamål. Observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss.

Vi hanterar och lagrar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Uppgifter lagras så länge som nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Vi rensar och gallrar inaktuell information. Viss information kan bevaras längre enligt lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vi försäkrar hög säkerhet och sekretess vid hantering av personuppgifter.

Dina rättigheter och val Du har rätt att påverka dina personuppgifter och hur de används. Du kan begära rättelse, radering eller begränsning genom att kontakta oss. Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras, är du välkommen att kontakta oss eller Datainspektionen.

För mer information om personuppgiftshantering och frågor, kontakta oss på:

NSO Brand och Räddning AB Spångavägen 395b, 163 55 Spånga

E-post: kontakt@brandochraddning.se

Telefon: 08-29 67 67