brand och räddning

Vi erbjuder högkvalitativa utbildningar med instruktörer som har mångårig erfarenhet inom räddningstjänsten och sjukvården. Vi riktar oss till företag, offentlig sektor och föreningar verksamma i hela Sverige.

Utbildningar om hjärt- och lungräddning, brand och första hjälpen avgörande för att öka allmänhetens beredskap att hantera nödsituationer och agera snabbt och effektivt för att rädda liv och minimera skador.

.

5/9 så deltog Brand och räddning Ab med katastrofmomentet under ”bussförar Sm 2023” i arlandastad